Vi är BÄST I SVERIGE, på att bygga billiga och miljövänliga ungdomsbostäder. På Rosenbad belönades vi med 100 000:- i Boverkets stora idètävling om "Bostäder för unga".

Juryns motivering:
Tävlingsförslaget är anpassat till de lokala förutsättningarna. Det är ett förslag som inte bara skapar bostäder för unga utan även har en positiv utveckling av hela byn.

Läs mer i PDF fil. Klicka här!