En blandning av urgamla kunskaper och modern eko-forskning ligger till grund för den byggnation som ingår i vårt företagskoncept.

Våra byggnader är unika för Sverige. Vår ovärderliga resurs i uppbyggnadsskedet och "pappa" till den unika byggtekniken är Anders Nyquist Arkitektkontor AB i Sundsvall. Det samarbetet ledde till Boverkets 1:a pris i "Bostäder får unga".

Fler detaljer finns under flikarna Miljöarbete o 1:a pris.