Att leva i harmoni med naturen innebär ett långsiktigt, medvetet arbete, som är hållbart endast genom att förändra sin tanke, sitt förhållningssätt till omvärlden.

Vår stund på jorden är bara ett "lån" från kommande generationer. Hur vi lever den korta stunden är viktigt.

I Norrbotten har vi gott om naturlig byggråvara av högsta kvalitet. Vägen till ett sunt boende innebär att se människa, boende och miljö som delar av samma enhet.

Sund boendemiljö är därför en kombination av naturliga byggmaterial och ekologisk anpassning.

Vi anpassar aktiviteter och mat efter samma ”tänk”
.

Se detaljerade info i PDF, klicka här!